Menu

1 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem konstytucyjnym stojącym na straży wolności słowa, prawa do informacji, interesu publicznego w radiofonii i telewizji.
KRRiT jako organ konstytucyjny jest niezależna, tzn. nie podlega rządowi. Jej status reguluje Konstytucja RP oraz ustawa o radiofonii i telewizji.
Podobnie jak Najwyższa Izba Kontroli oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.
KRRiT przedstawia corocznie do końca marca Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi RP sprawozdanie z działalności za rok poprzedni oraz informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji.
Sejm i Senat uchwałami przyjmują lub odrzucają sprawozdanie. W przypadku odrzucenia sprawozdania przez Sejm i Senat kadencja wszystkich członków Krajowej Rady wygasa w ciągu 14 dni, liczonych od dnia ostatniej uchwały. Jednak wygaśnięcie kadencji Krajowej Rady nie następuje, jeżeli nie zostanie potwierdzone przez Prezydenta RP.

Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji

Stoi na straży wolności słowa, która stanowi jeden z filarów demokracji.
Wspólnie z premierem projektuje kierunki rozwoju mediów.
Dba o przestrzeganie prawa przez nadawców.
Zachęca nadawców do dobrych praktyk.
Reaguje działaniem na skargi odbiorców.
Tworzy analizy i prognozy dotyczące mediów.
Nie wpływa na kształt programu żadnego nadawcy.
Nie blokuje prewencyjnie emisji audycji.

2 Historia KRRiT

Kadr z „Dziennika Telewizyjnego”, 28.10.1989. Joanna Szczepkowska ogłasza: „Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm”
Kadr z „Dziennika Telewizyjnego”, 28.10.1989. Joanna Szczepkowska ogłasza: „Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm”
Do 1989 roku radio i telewizja pozostawały pod pełną kontrolą instytucji jednopartyjnego państwa.
1989
W latach 1989 - 1992 działało w Polsce kilkudziesięciu nadawców radiowych oraz telewizyjnych. Część z nich nie miała żadnych zezwoleń na nadawanie.
W 1989 roku, po odzyskaniu wolności, Polska zostaje jednym z sygnatariuszy Europejskiej Konwencji o Telewizji Ponadgranicznej.
1992
KRRiT została powołana ustawą o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 roku.

Do pierwszych zadań KRRiT należało:

Przeprowadzenie pierwszego procesu koncesyjnego, którego celem miało być stworzenie uporządkowanego, pluralistycznego rynku mediów elektronicznych.
Sprawowanie w granicach ustawowych kontroli nadawców publicznych i prywatnych.
Nadzorowanie przekształceń państwowej telewizji i radia w spółki akcyjne Skarbu Państwa. Powołanie zarządów i rad nadzorczych odpowiedzialnych za realizowanie misji publicznej i prawidłowe gospodarowanie powierzonym mieniem.
Przygotowanie rozporządzeń regulujących zasady działania nadawców publicznych i prywatnych, np. w sprawie działalności reklamowej w programach radiofonii i telewizji, zakazu sponsorowania określonych audycji, zasad rozpowszechniania audycji mogących zagrażać rozwojowi dzieci i młodzieży.
Zorganizowanie Biura KRRiT.
2004
Polska weszła do Unii Europejskiej w 2004 roku. Zaczęły obowiązywać przepisy zharmonizowane z prawem UE, w szczególności z dyrektywą medialną.
2016
Kończy się przegląd dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na prośbę Komisji Europejskiej prowadziła z przedstawicielami polskiego rynku konsultacje dotyczące kosztów i korzyści wynikających ze zmiany tej dyrektywy.
W maju 2016 roku Komisja Europejska przedstawiła propozycje zmian w dyrektywie dotyczące m.in. ochrony małoletnich w mediach linearnych i nielinearnych oraz ograniczenia w nadawaniu reklam.
Fotografia - mikser audio/video

3 Cyfryzacja

Oczekiwania odbiorców wciąż rosną. Dostrzegając ich potrzeby KRRiT zadbała, by przyspieszyć proces cyfryzacji telewizji naziemnej. 23 lipca 2013 roku ostatecznie został w Polsce wyłączony sygnał analogowy programów telewizyjnych rozpowszechnianych w sposób naziemny, zastąpiony sygnałem cyfrowym. Dbamy o różnorodność bezpłatnej oferty programowej. Obecnie można oglądać 24 programy w znacznie lepszej jakości.

Nadawcy naziemnej
telewizji cyfrowej

Multipleks (w skrócie MUX) to nadawana w pojedynczym kanale telewizyjnym „cyfrowa paczka” składająca się z programów telewizyjnych oraz dodatkowych informacji w postaci cyfrowej (np. elektronicznego przewodnika po programach, tzw. EPG).

MULTIPLEKS 1

Telewizja Polska TVP ABC
Grupa TVN TTV
ZPR Polo TV, Eska TV, Fokus TV
Agora i Kino Polska Stopklatka TV
ATM Grupa ATM Rozrywka
Fundacja Lux Veritatis TV Trwam

MULTIPLEKS 2

Grupa Polsat Polsat, Polsat Sport News, TV 4, TV 6
Grupa TVN TVN, TVN Siedem
Telewizja Puls TV Puls, Puls 2

MULTIPLEKS 3

Telewizja Polska TVP 1, TVP 2, TVP Info, TVP 3, TVP Historia, TVP Polonia, TVP Rozrywka, TVP Kultura

MULTIPLEKS 8 zaczyna nadawanie w 2016

Telewizja Polska Dwa lub trzy programy
ZPR NOWA TV
Agora METRO
Grupa Wirtualna Polska WP1
Cable Television Network & Partners (PIKE i Kino Polska) Zoom TV
Techniczny zasięg naziemnej telewizji cyfrowej (NTC) w Polsce wynosi: dla MUX 3 ponad 99,8 proc., a dla MUX 1 oraz MUX 2 ponad 98,8 proc. populacji. Pod koniec IV kwartału 2015 roku korzystało z niej prawie 16 milionów Polaków (mając także dostęp do telewizji kablowej czy satelitarnej),
a 11,5 miliona osób korzystało wyłącznie z NTC.
Fotografia: Ręka z pilotem TV

Zalety naziemnej
telewizji cyfrowej

Zwiększenie oferty programowej
Lepsza jakość obrazu i dźwięku, brak zakłóceń
Dostępność dodatkowych usług, m.in. napisów
i przewodnika po programie
Format 16:9
zamiast 4:3
Niezależność od 
płatnych operatorów telewizyjnych
W odpowiedzi na dynamiczny rozwój technologiczny rozpoczęliśmy, podobnie jak inne kraje, proces cyfryzacji radia. Polega on na stopniowym wprowadzaniu nadawania audycji w technologii cyfrowej DAB+ (Digital Audio Broadcasting Plus).

Zalety
technologii DAB+

Więcej programów:
szeroka oferta programowa
Lepsza jakość dźwięku: brak szumów i zakłóceń
Usługi multimedialne: przesyłanie tekstu i obrazu
Planowanie odsłuchu i nagrania: dostęp do audycji po ich emisji
Proste
wyszukiwanie stacji: nazwy zamiast częstotliwości
Kolejne zmiany na rynku audiowizualnym przyniosą różne formy programów telewizyjnych w Internecie, również dla urządzeń mobilnych.
Logo: Radio Cyfrowe - więcej niż radioPo zakończeniu procesu cyfryzacji naziemnej telewizji przed KRRiT stoją nowe zadania, wśród nich cyfryzacja radia. KRRiT opracowała tzw. Zieloną Księgę, pokazującą możliwe drogi rozwoju tej technologii.

4 Blisko ludzi

Fotografia: rodzina przed telewizorem
Chronimy interesy radiosłuchaczy i telewidzów, jednocześnie wspierając samoregulację nadawców.
Wspólnie ze Związkiem Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska opracowaliśmy Kodeks dobrych praktyk VoD w zakresie ochrony małoletnich.
80 proc. dostawców usług na żądanie VOD zobowiązało się do stosowania skutecznych zabezpieczeń technicznych, chroniących małoletnich przed dostępem do szkodliwych dla nich treści.
Zainicjowaliśmy porozumienie największych nadawców telewizyjnych, którzy zgodzili się, aby audycjom dla dzieci nie towarzyszyły reklamy tzw. niezdrowej żywności. Europejskie Stowarzyszenie Standardów Reklamowych EASA Alliance uznało to porozumienie za największe dokonanie 2015 roku w Europie.
Widoczne są już pierwsze efekty tego działania.
Zainicjowaliśmy też porozumienie nadawców w sprawie sposobu realizacji udogodnień dla osób niepełnosprawnych w programach naziemnej telewizji cyfrowej.

Kontrolujemy, czy nadawcy dobrze chronią odbiorców

Wprowadziliśmy obowiązek oznaczania audycji telewizyjnych. Dzięki niemu można łatwo dowiedzieć się, do jakiej grupy wiekowej są one adresowane.
bez ograniczeń
od lat 7
od lat 12
od lat 16, emisja po godz. 20:00
od lat 18, emisja po godz. 23:00
Logo: Audycja zawiera lokowanie produktu
Dzięki informacji o lokowaniu produktów odbiorcy otrzymują jasny sygnał o reklamowym wykorzystaniu konkretnych produktów w audycjach.
Rozszerzyliśmy listę ważnych wydarzeń sportowych (obowiązuje od grudnia 2015 r.). Dokument został zaakceptowany przez Komisję Europejską i chroni prawa polskich widzów na terenie całej Europy.
Lista chroni prawa odbiorców, zapewniając im możliwość obejrzenia wybranych transmisji w programie ogólnokrajowym, dostępnym w całości bez opłat.
Lista ważnych
wydarzeń sportowych
Półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce nożnej, a także wszelkie inne mecze w ramach tych imprez z udziałem reprezentacji Polski, w tym mecze eliminacyjne
Inne mecze z udziałem reprezentacji Polski w piłce nożnej w ramach oficjalnych rozgrywek oraz mecze z udziałem polskich klubów w ramach Ligi Mistrzów i Pucharu UEFA
Piłka siatkowa kobiet i mężczyzn: mecze z udziałem reprezentacji Polski w mistrzostwach świata i Europy, w tym mecze eliminacyjne
Piłka siatkowa mężczyzn: zawody Ligi Światowej rozgrywane w Polsce
Piłka ręczna mężczyzn: półfinały i finały Mistrzostw Świata i Europy oraz wszelkie inne mecze w ramach tych imprez z udziałem reprezentacji Polski, w tym mecze eliminacyjne
Letnie i zimowe Igrzyska Olimpijskie
Narciarstwo klasyczne: Mistrzostwa Świata
Skoki narciarskie: zawody Pucharu Świata
Biegi narciarskie kobiet: zawody Pucharu Świata
Lekkoatletyka: Mistrzostwa Świata
Fotografia: pilot do sprzętu AV w dłoni
Tradycyjne media coraz częściej sięgają po narzędzia interaktywne i korzystają z treści pochodzących z Internetu. Zaciera się różnica pomiędzy wiarygodną informacją i plotką. Wymaga to kształtowania krytycznego korzystania z mediów. Naszą odpowiedzią na to wyzwanie jest Drogowskaz Medialny – inicjatywa przybliżająca problematykę współczesnych mediów.
Nasza strona internetowa spełnia międzynarodowe standardy WCAG, co czyni ją dostępną dla osób narażonych na wykluczenie cyfrowe. W 2015 roku nasz serwis zwyciężył w konkursie „Strona Internetowa bez Barier”. Przyznajemy nagrody za dokonania naukowe i artystyczne w dziedzinie mediów.
KRRiT pracuje dla słuchaczy, widzów i użytkowników Internetu. Dbamy o bezpieczny dostęp do zróżnicowanej oferty. Regulujemy rynek medialny w interesie odbiorców, chroniąc ich prawa.
Podejmowane przez KRRiT decyzje poprzedzane są konsultacjami społecznymi z różnymi środowiskami, m.in. osobami niepełnosprawnymi, rodzicami czy organizacjami pozarządowymi.
Fotografia - anteny nadawcze

5 Monitoring i skargi

Do KRRiT w 2015 roku wpłynęły 1 722 skargi indywidualne. W 2015 roku ukaraliśmy nadawców na łączną kwotę 821 500 zł m.in. za reklamowanie alkoholu, ukrytą reklamę oraz treści mogące zagrażać rozwojowi małoletnich. Audycje, które wzbudzają sprzeciw lub wątpliwości odbiorców, można zgłaszać przy pomocy formularza skarg i wniosków.
Niezależnie od zgłaszanych skarg i wniosków, KRRiT monitoruje działalność wszystkich nadawców, zarówno publicznych jak i prywatnych.
Fotografia: konsola miksera
Kontrolujemy, czy nadawcy nie łamią zapisów koncesji, czy dobrze oznaczają swoje programy i czy nie przekraczają dopuszczalnego limitu reklam. Sprawdzamy, czy zachowywane są kwoty utworów polskich i europejskich, w tym wymóg 33 proc. polskich piosenek w rozgłośniach radiowych. Analizujemy kampanie wyborcze w mediach. Sprawdzamy głośność reklam. Monitorujemy nadawców, czy stosują udogodnienia dla osób niepełnosprawnych .

KRRiT kontroluje również nadawców publicznych, wobec których sformułowane są dodatkowe wymogi ustawowe:

Rozpowszechnianie audycji uwzględniających potrzeby mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, w tym emitowanie programów informacyjnych w językach mniejszości narodowych.
Zapewnienie podmiotom uczestniczącym w wyborach do Sejmu, Senatu, samorządu terytorialnego, Parlamentu Europejskiego oraz na urząd Prezydenta RP możliwości rozpowszechniania swoich audycji wyborczych.
Tworzenie i rozpowszechnianie audycji umożliwiających przedstawianie przez partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców zróżnicowanych stanowisk w węzłowych sprawach publicznych.
Umożliwienie przedstawiania bezpośredniego stanowiska przez przedstawicieli najwyższych władz państwowych.
Obowiązek nieodpłatnego, niezwłocznego publikowania lub zamieszczania komunikatów związanych z działaniami zapobiegającymi skutkom klęski żywiołowej.
Obowiązek tworzenia audycji oświatowych, które powinny odpowiadać wymogom zawartym w szkolnych programach nauczania.
Umożliwienie organizacjom pożytku publicznego nieodpłatnego informowania o ich działalności.
KRRiT to urząd, do którego możesz zgłosić niepokojące Cię treści w mediach elektronicznych, np. przemoc lub pornografię w filmach nadawanych w porze, w której mogą ją oglądać dzieci.
KRRiT posiada niezbędne narzędzia, by na to skutecznie reagować.

6 Współpraca międzynarodowa

Fotografia: parlament europejski
Przystąpienie Polski do UE oznaczało wejście w obieg prawa unijnego i przyjęcie dyrektywy medialnej.
Polska implementuje przepisy prawa Unii Europejskiej, ale też uczestniczy w jego tworzeniu.
Przykłady: — lista ważnych wydarzeń sportowych, — możliwość składania skarg na program w języku polskim nadawany z zagranicy, — ochrona małoletnich w usługach na żądanie.
Na szczeblu unijnym KRRiT reprezentuje Polskę w Europejskiej Grupie Regulatorów ds. audiowizualnych usług medialnych (ERGA), która jest specjalistyczną grupą wysokiego szczebla przy Komisji Europejskiej. Doradza ona Komisji Europejskiej posiadającej inicjatywę legislacyjną. Od marca 2014 roku do grudnia 2015 roku jej wiceprzewodniczącym był Przewodniczący KRRiT, Jan Dworak.
Propozycje zmian prawnych przegłosowywane są w Parlamencie Europejskim, a następnie wprowadzane w poszczególnych krajach. Dzięki temu następuje ujednolicenie prawa na terenie Unii. Na szczeblu krajowym KRRiT konsultuje akty prawne oraz umowy międzynarodowe dotyczące radiofonii i telewizji.

KRRiT jest aktywna w organizacjach międzynarodowych takich jak:

ERGA

Europejska Grupa Regulatorów ds. audiowizualnych usług medialnych

EPRA

Europejska Platforma Organów Regulacyjnych

CERF

Forum Organów Regulacyjnych Europy Centralnej

EOA

Europejskie Obserwatorium Audiowizualne

WorldDAB

Światowe forum na rzecz radia cyfrowego
Forum Organów Regulacyjnych Europy Centralnej (CERF), Warszawa 2011
Fotografia: Forum Organów Regulacyjnych Europy Centralnej (CERF), Warszawa 2011
Współpraca międzynarodowa pozwala wypracowywać wspólne rozwiązania w wielu ważnych i trudnych sprawach.
Na przykład, kiedy nadawca nie posiada polskiej koncesji, ale w Polsce pokazuje program budzący sprzeciw widzów, możemy interweniować w kraju, który udzielił mu koncesji.
Fotografia - banknoty

7 Finansowanie i budżet

Działalność KRRiT finansowana jest z budżetu państwa. W 2015 roku przeznaczono na nią 23 835 699,15 zł. W 2015 r. do budżetu państwa KRRiT przekazała 20 535 976,25 zł uzyskanych głównie z opłat za koncesje.
Jednym z zadań KRRiT jest ustalanie wysokości opłaty abonamentowej i dzielenie zebranych w ten sposób pieniędzy pomiędzy telewizję publiczną, Polskie Radio i 17 regionalnych rozgłośni Polskiego Radia.
Mapa regionalnych rozgłośni Polskiego Radia i telewizji publicznej
Infografika: przepływ środków pomiędzy budżetem państwa, KRRiT i Mediami Publicznymi
Opłata abonamentowa jest pobierana za zarejestrowane odbiorniki radiowe i telewizyjne i przekazywana w całości mediom publicznym. Za pobieranie abonamentu odpowiedzialna jest Poczta Polska.
200 400 600 800 1000 25674
Wpływy abonamentowe przekazane przez KRRiT mediom publicznym w latach 1996-2015.

Podział kompetencji
w pobieraniu abonamentu

Poczta Polska

 • Prowadzi rejestr abonentów.
 • Przyznaje numer konta, na które należy wnosić opłaty abonamentowe.
 • Pobiera opłaty abonamentowe.
 • Ustala indywidualny numer identyfikacyjny abonenta.
 • Ustala kwoty zaległości.
 • Przyjmuje oświadczenia o spełnianiu warunków do zwolnienia od opłat abonamentowych.

KRRiT

 • Ustala wysokość opłaty abonamentowej.
 • Rozpatruje wnioski o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości.
 • Dzieli pieniądze pomiędzy spółki mediów publicznych.

Urząd Skarbowy

 • Na wniosek Poczty Polskiej prowadzi proces egzekucji zaległych opłat abonamentowych.
Wszystkie przychody uzyskane przez KRRiT przekazywane są w całości do budżetu.

8 Koncesje i Rejestr

Programy naziemne wykorzystują częstotliwości radiowe, których zasób jest ograniczony ze względu na możliwość zakłóceń programów polskich i zagranicznych, jak również częstotliwości wykorzystywanych do innych celów. Z tych powodów konieczne jest wydawanie koncesji, które ściśle określają warunki nadawania.
Fotografia: nadajnik radiowo-telewizyjny

KRRiT przyznaje koncesje na rozpowszechnianie programów telewizyjnych lub radiowych. Z początkiem 2016 roku obowiązywało:

352 koncesje telewizyjne

21
naziemnych
90
satelitarnych
241
kablowych
287
naziemnych
6
satelitarnych
4
kablowe

297 koncesji radiowych

Aby nadawać naziemny program radiowy lub telewizyjny, należy złożyć wniosek o koncesję w drodze konkursu.

procedura:

 • Przewodniczący KRRiT w porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) ogłasza konkurs na rozpowszechnianie naziemne (na określonej częstotliwości i z podaniem przybliżonego zasięgu)
 • Zainteresowane koncesją podmioty składają wnioski, które opiniowane są przez pracowników Biura KRRiT.
 • Wszystkie wnioski rozpatrywane są na posiedzeniu KRRiT, podczas którego podejmowana jest uchwała o udzieleniu jednemu z podmiotów koncesji i odrzuceniu pozostałych wniosków.
 • Przewodniczący KRRiT, w uzgodnieniu z Prezesem UKE, wydaje decyzję o udzieleniu koncesji.
Aby nadawać własny program przez telewizję kablową lub satelitarną należy złożyć wniosek o koncesję bez konkursu.

procedura:

 • Wniosek trafia do Przewodniczącego KRRiT.
 • Wniosek opiniowany jest przez pracowników
  Biura KRRiT.
 • KRRiT podejmuje uchwałę o przyznaniu lub nieprzyznaniu koncesji.
 • Decyzja pozytywna jest uzgadniana z Prezesem UKE.
Program telewizyjny nadawany
w Internecie wymaga rejestracji.
Program radiowy nadawany w Internecie nie wymaga rejestracji.
Program telewizyjny lub radiowy
rozprowadzany (retransmitowany) wymaga rejestracji.
KRRiT rozpisując konkurs na wolną częstotliwość może precyzować, jaki charakter powinien mieć program.
Fotografia - ziemia widziana z kosmosu

9 Wyzwania

W skali makro

Komisja Europejska pracuje nad zmianą Dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (DAUM) i zapowiada zwiększenie roli regulatorów, takich jak KRRiT. Ważna jest kontrola działania nadawców przy jednoczesnym przestrzeganiu ich niezależności. W szczególności konieczne jest monitorowanie mediów publicznych pod kątem wypełniania przez nie ich powinności społecznych. To właśnie te powinności odróżniają media publiczne od nadawców komercyjnych. Realizacja zadań mediów publicznych, zgodnie z szacunkami samych nadawców publicznych zaakceptowanymi przez KRRiT, powinna kosztować 2 mld 680 mln zł rocznie. KRRiT wskazuje na konieczność pilnych i wszechstronnych zmian w systemie opłat za wykonywanie misji publicznej wobec nieskutecznych, obowiązujących obecnie przepisów o opłatach abonamentowych. Dostrzegamy też konieczność uspołecznienia wyborów władz mediów publicznych.

Media przyszłości

Nowe usługi telewizyjne to także nowe wyzwania. Coraz większą popularnością cieszą się usługi Video on Demand (VoD). Zmieniają one sposób odbioru telewizji, gdyż użytkownicy sami decydują, co i kiedy chcą oglądać.
Monitorujemy działalność dostawców usług VoD. Są oni zobowiązani do składania corocznych sprawozdań ze swojej działalności. Jednocześnie w świetle obowiązujących przepisów oferowanie usług VoD nie wymaga rejestracji lub wyrażenia zgody na tego typu działalność przez KRRiT.
Analizujemy zmiany zachodzące na rynku audiowizualnym w Polsce i na świecie. Na tej podstawie powstają ogólnodostępne raporty.
Fotografia: nowoczesny telefon komórkowy

Nowoczesna
instytucja

Wprowadziliśmy System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w trzech obszarach: udzielania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, rozpatrywania skarg i wniosków oraz umarzania zaległości w płatności opłat abonamentowych.
Wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, dzięki któremu dane i informacje przetwarzane przez KRRiT i jej Biuro są lepiej chronione.
Nasza strona internetowa spełnia wymagania dostępności międzynarodowego standardu WCAG dla osób narażonych na wykluczenie cyfrowe.
Uruchomiliśmy wewnętrzny system elektronicznego obiegu spraw i dokumentów. Pełne jego wdrożenie planowane jest na rok 2016. Dzięki temu rozwiązaniu Interesariusze będą mogli w pełni komunikować się z nami w formie cyfrowej.
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażają na to Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Potwierdzam